r12

 Sevgili Yılmaz Tatlıses seni sevgiyle saygıyla rahmetle anıyoruz!

 

faiz kapanciFâiz Kapancı (1871 Selânik / 2 Aralık 1950)

Fâiz Kapancı 1871 yılında Selânik’te doğdu. Bu şehrin tanınmış ailelerinden Ahmed Kapani’nin oğludur. Mûsiki çalışmalarına küçük yaşında başladı. Önceleri kişisel çalışmaları ile bazı bilgiler elde ettikten sonra, Selânikli Ahmed Efendi’den ud ve mûsiki dersleri aldı. Biraz da piano çalmasını öğrenmişti. Zamanla Türk Mûsikisi ve Batı Mûsikisi hakkında bilgisini derinleştirdi. Çevresinin iyi ud çalanlarındandı.İstanbul’a geldikten sonra ünlü mûsikişinasları yakından tanımaya ve iyi bir sanat

çevresi edinmeye çalıştı. Udi Nevres Bey’le yıllarca süren dostluk ve sanat arkadaşlığı yaptı. Terbiyeli ve sağlam bir kişiliği olan Kapancı, iyi şairdi ve edebiyattan da anlardı. Eserlerinin çoğunun sözlerini kendisi yazmıştı. Türk Mûsikisi’nde yenilik yapılmasına taraftardı. Ancak bu taraftarlığın ilkelerini bilemiyoruz. Bu anlayışın etkisi ile Tevfik Fikret’in “Terane” adındaki şiirini bestelemişti.

Çok az bestelemesine rağmen eserlerinin çoğu unutulmuştur. Elde bulunan yirmi beş kadar şarkısının bazıları çok güzeldir. Zamanında çok tutunmuş ve plâklara okunmuştur. Fâiz Kapancı 2 Aralık 1950 tarihince İstanbul’da öldü, Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

   Bestenigar-Gün doğdu kapın henüz kapalı

   Eviç-Çayır uzun biçilmez

   Hicaz-Bakın da şu geline kına yakmış eline

   Hicaz-Gör ne hale koydu ben yavrucağım

   Hicaz-Okşadım saçlarını bir dizi sünbül mü dedim

   Hicaz-Şu dağları sarmış yonca

   Hicaz-Unuttun mu o hummalı demi sevdamızı aöyle

   Hicazkar-Gel seninle şöyle kol kola gidelim

   Hicazkar-Hiç beklemeden bir gece sen kalbimi çaldın

   Hüseyni-Seminemin gül gibidir kolları

   Hüseyni-Sen gül dalında gonca ben dağ yolunda yonca

   Hüzzam-Büklüm büklüm sırma saçın Eminem

   Hüzzam-Firakın cevri hicranın usandım ıztırabından

   Hüzzam-Günler geçer aylar geçer

   Hüzzam-Seni gördü o şafak saçlara bağlandı gönül

   Kürdilihicazkar-Gittide o zalim görünmez oldu

   Kürdilihicazkar-Yadı mazi ile gönlüm yine şeydayı sebab

   Muhayyer-Yol verin karlı dağlar

   Nihavend-Gel güzelim Çamlıca'ya bu gece

   Rast-Çal bende olup şevkile ahengine peşrev

   Suzinak-Unutma acanım sonbahar olunca

   Suzinak-Yatağını gülden yapsam

   Uşşak-Bu sabah bağda erken gül açtı sen gülerken

   Uşşak-Erdi bahar açıldı yer yer çemende güller

   Uşşak-Hayali çıkmıyor bir dem gönülden gönülden aman

   Uşşak Saz Semaisi

   Uşşak-Yandım ateşlere ey mah seni gördüm

Yorum yapmaya iznin yok!